Loading

SINTEF Fiskeri og Havbruk

Fangsbegrensning i snurrevad

SINTEF Fiskeri og havbruk ville presentere sitt prosjekt om fangstbegrensing i snurrevadfiske. De ønsket å belyse problemstillingen med store fangster, konsekvensene av dette og konklusjonen fra forsøkene som ble gjennomført for å begrense fangsten. Filmen skulle skape engasjement i næringen og vekke interesse for forskningsprosjektet hos fiskeren. Utfordringene i dette prosjektet var å sette seg inn i forskningsrapportene og trekke ut essensen av prosjektet. For å få en mest mulig interessant film ble vi med på et av forsøkstoktene utenfor Senja.

Filmen er mye brukt i forbindelse med presentasjoner, profilering på nett og opp mot Norges Forskningsråd. De har også opplevd økt interesse for sin forskning fra fiskerinæringen noe som trolig skyldes at en film lettere skaper interesse enn en forskningsrapport på flere hundre sider.

 • Kunde

  SINTEF Fiskeri og Havbruk

 • Prosjekt

  Fangstbegrensning i snurrevad

 • produsert

  Oktober 2014

 • Beskrivelse

  Forskningsformidling